Życzenia na Dzień Dziadka

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,
składam Ci, Dziadku, życzenia, o Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.

1/13